Sklep Gastro Gal wykorzystuje pliki cookies OK więcej

Asortyment
Dostawa i płatności
aktualizacja:  2017-04-10
 
 1. Towar jest dostarczany na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia (tzw. Miejsce Dostarczenia Towaru) za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru przez Kupującego – w siedzibie Sprzedawcy (patrz stopka - sekcja „Dostawa i Płatności” na stronie głównej serwisu) .
 2. Kupującego obciążają tzw. koszty wysyłki Towaru, wskazane poniżej niniejszego regulaminu. Wysokość obciążających Kupującego kosztów zależy m.in. od: rodzaju transportu, miejsca dostarczenia Towaru (czy znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź poza jej granicami) oraz formy płatności za Towar. 
 3. Ze względu iż sprzęt dostarczany jest, bezpośrednio z magazynów producentów istnieje możliwość, iż do Klienta zostanie dostarczonych kilka przesyłek. Zastosowanie to ma miejsce zawsze gdy Klient złoży zamówienie składające się z produktów, które w karcie produktowej przypisane są do różnych producentów lub termin dostawy jest różny dla poszczególnych grup towarowych.
  W takim przypadku najczęściej wystąpią zwiększone koszty dostawy (kilka przesyłek - paczek). Jeśli jednak Klient chce obniżyć koszty dostawy i otrzymać jedną przesyłkę może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą notatki przy finalizacji zamówienia, wskazując chęć obniżenia kosztów dostawy poprzez otrzymanie jednej przesyłki.
  Otrzymanie jednej przesyłki zamiast kilku (w sytuacji wskazanej wyżej) powoduje wydłużenie czasu dostawy do 14 dni. Związane to jest z koniecznością skompletowania całego zamówienia w magazynie Sprzedawcy a następnie wysłanie wszystkich zamówionych Towarów jedną paczką. 
 4. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty - uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. Przelewy bankowe księgowane są zwykle do 2. dni roboczych i termin ten zależy od systemu przyjętego przez bank Kupującego. W przypadku płatności za pobraniem czas rozpoczęcia realizacji liczony jest od momentu potwierdzenia przez Kupującego zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towarów w magazynach producentów i standardowo wynosi od 2 do 14 dni od momentu rozpoczęcia realizacji (patrz wyżej),  jednak może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku Produktów Niestandardowych (np. meble ze stali nierdzewnej), o czym Klient jest informowany odpowiednim wpisem w karcie towaru. Dodatkowo wydłużone terminy dostawy (tj. ponad okres czternastu dni roboczych) będą każdorazowo uzgadniane z Kupującym – drogą elektroniczną.
 6. W przypadku gdy termin realizacji Zamówienia nie zostanie sprecyzowany (tj. nie zostanie wskazany w Karcie Towaru) należy stosować zasadę, zgodnie z którą jeśli Strony nie postanowiły inaczej, Sprzedawca ma 30 dni kalendarzowych na wydanie rzeczy Kupującemu.
 7. Zamówiony Towar jest dostarczany na wskazany przez Kupującego adres, stanowiący Miejsce Dostarczenia Towaru, znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo poza jej granicami. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. W razie wątpliwości Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałych wątpliwościach wynikających z nieprawidłowego uzupełnienia przez Kupującego formularza zamówienia, co może wiązać się z koniecznością wydłużenia terminu realizacji Zamówienia bądź w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem powodować konieczność jego anulowania.
 8. Przed odebraniem Towaru Kupujący winien sprawdzić, czy opakowanie Towaru nie uległo uszkodzeniom w trakcie transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm/plomb. 
  W przypadku gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia bądź zamieszczone na nim taśmy/plomby są zerwane, Kupujący powinien zaniechać odbioru Towaru oraz zwrócić go na adres Sprzedawcy , widniejący na przesyłce.
 9. Jeśli Towar został dostarczony za pośrednictwem:
  1. firmy kurierskiej – Kupujący winien sporządzić w obecności Kuriera pisemny protokół opisujący stwierdzoną szkodę, opatrzony własnoręcznym podpisem Kupującego oraz przekazać go Kurierowi wraz z nieodebranym Towarem.
  2. poczty – Kupujący winien sporządzić pisemny protokół opisujący stwierdzoną szkodę, opatrzony własnoręcznym podpisem Kupującego oraz wysłać go Sprzedawcy wraz z nieodebranym Towarem.
 10. Nadto, w każdym przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Sprzedawcą wysyłając – drogą elektroniczną – powiadomienie o zaistniałej sytuacji oraz dokonaniu zwrotu Towaru (należy wskazać nr zwróconej przesyłki, datę dostarczenia i zwrotu Towaru).
 11. Jeśli Kupujący nie stwierdził żadnych uszkodzeń opakowania, winien - przed odejściem Kuriera - sprawdzić jego stan ilościowy oraz jakościowy. W razie stwierdzenia uszczuplenia Towaru bądź jego uszkodzenia czy też zniszczenia, Kupujący winien postąpić tak jak w przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania (tj. zgodnie z powyższą procedurą)
 12. Kupujący może w procesie zakupu towaru (wyboru dokumentu zakupu) zdecydować czy chce otrzymywać drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektroniczny obraz dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami.  Niniejsza zgoda upoważnia Sprzedawcę do ich przechowywania oraz udostępniania organom podatkowym i organom kontroli skarbowej, na zasadach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa.
 13. Na każdy sprzedany towar wystawiony zostaje paragon lub faktura VAT. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 14. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 15. Dostarczenie Kupującemu zamówionego przezeń Towaru – na adres wskazany w trakcie składania przez Kupującego Zamówienia – następuje za odpłatnością (tzw. „koszty wysyłki”) lub bez dodatkowych opłat i zależy od wysokości zamówienia i miejsca dostawy.
  W przypadku zamówień składających się z produktów różnych producentów lub towarów dla których termin dostawy jest różny dla poszczególnych grup towarowych - koszt wysyłki liczony jest dla każdej paczki osobno, chyba że Kupujący uzgodni inny sposób dostawy ze Sprzedającym w sposób opisany powyżej.
 
Płatności
W sklepie gastrogal.com.pl można zapłacić na kilka sposobów zaznaczając odpowiednią opcję podczas składania zamówienia:
 
Przelew bankowy – Jeśli klient zdecyduje się na płatność z góry przelewem, po złożeniu zamówienia otrzyma e-mail potwierdzający zamówienie oraz zawierający dane dotyczące przelewu wraz numer konta. Ważnym jest aby w tytule przelewu wpisać numer zamówienia ze sklepu internetowego. Pozwoli to na szybkie zidentyfikowanie płatności w naszym systemie. Po zaksięgowaniu wpłaty, bezzwłocznie wyślemy przesyłkę pod wskazany adres. Przy tej płatności trzeba zwrócić uwagę że operacje bankowe mogą potrwać kilka dni roboczych. Przy kilku oddzielnych zamówieniach należy zlecić kilka osobnych przelewów dla każdego zamówienia z osobna.

Płatność PayU - W naszym sklepie oferujemy płatności przelewem on-line za pośrednictwem serwisów PayU który obsługuje większość platform bankowych w Polsce. Jest to najszybsza, najwygodniejsza i również najbezpieczniejsza forma płatności.

Pobranie kurierskie – z tej formy wysyłki można skorzystać kiedy wartość zamówienia nie przekracza 10,000zł.  

Odbiór osobisty – przy wyborze tej płatności klient zobowiązany jest dokonać płatności bezpośrednio przed obiorem towaru bezpośrednio w sklepie stacjonarnym sklepu Gastro Gal. Formy płatności jakie są obsługiwane to gotówka oraz karta płatnicza. 

W przypadku płatności przelewem oraz PayU data księgowania przelewu  jest dniem, w którym zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Jeśli data księgowania nie przypada na dzień roboczy, dniem rozpoczęcia realizacji jest kolejny dzień roboczy.

Zamówienie złożone z produktami wyprodukowanymi przez różnych producentów podsumowuje koszty wysyłki z osobna dla każdego producenta. Oznacza to że jeżeli klient zamówi produkty produkcji kilku producentów będzie musiał pokryć koszty wysyłki za każdego producenta nie zależnie od ilości zamówionych sztuk.

Wartość wysyłki przy składaniu zamówienia ( podsumowanie ) jest kwotą ostateczną dostawy i do tej kwoty nie będą doliczane inne dodatkowe koszty. 


 
Cennik dostaw dla poszczególnego asortymentu z podziałem na producentów
 
Ze względu iż sprzęt dostarczany jest bezpośrednio z różnych magazynów od różnych producentów dla zachowania najszybszego terminu dostawy, koszty za wysyłkę z tych że magazynów mogą się sumować. Poniżej opisujemy cennik dostaw dla poszczególnych grup asortymentu:
 
Produkty nie obejmujące kategorii mebli oraz ciągów wydawczych

Przesyłka KURIERSKA
 • Przy zamówieniu do 1,400 zł netto (1,722 zł brutto) koszt wysyłki to 29zł netto (35,67zł brutto)
 • Przy zamówieniu powyżej 1,400 zł netto (1,722 zł brutto) koszt wysyłki - GRATIS


Przesyłka KURIERSKA POBRANIOWA / ODBIÓR OSOBISTY
 • Przy zamówieniu do 1,400zł netto (1,1722zł brutto) koszt wysyłki to 29zł netto (35,67zł brutto)
 • Przy zamówieniu powyżej 1,400zł netto (1,1722zł brutto) koszt wysyłki - GRATIS
 

Produkty obejmujące kategorię meble oraz ciągi wydawcze

Przesyłka KURIERSKA przy zamówieniu 1 szt. z kategorii meble oraz ciągi wydawcze
 • Przy zamówieniu do 3,500zł netto (1,845zł brutto) koszt wysyłki to 49zł netto (60,27zł brutto)
 • Przy zamówieniu powyżej 3,500zł netto (1,845zł brutto) koszt wysyłki – GRATIS

Przesyłka KURIERSKA przy zamówieniu 2 szt. i więcej z kategorii meble oraz ciągi wydawcze
 • Przy zamówieniu do 3,500zł netto (1,845zł brutto) koszt wysyłki to 89zł netto (120,54zł brutto)
 • Przy zamówieniu powyżej 3,500zł netto (1,845zł brutto) koszt wysyłki – GRATIS

Przesyłka KURIERSKA POBRANIOWA ODBIÓR OSOBISTY przy zamówieniu 1 szt. z kategorii meble oraz ciągi wydawcze 
 • Przy zamówieniu do 3,500zł netto (4,305zł brutto) koszt wysyłki to 98zł netto (120,54zł brutto)
 • Przy zamówieniu powyżej 3,500zł netto (1,845 zł brutto) koszt wysyłki – GRATIS ​

Przesyłka KURIERSKA POBRANIOWAODBIÓR OSOBISTY przy zamówieniu 2 szt. i więcej z kategorii meble oraz ciągi wydawcze 
 • Przy zamówieniu do 3,500zł netto (4,305zł brutto) koszt wysyłki to 98zł netto (120,54zł brutto)
 • Przy zamówieniu powyżej 3,500zł netto (1,845 zł brutto) koszt wysyłki – GRATIS ​ 
projekt i realizacja: BigCom
aktualizacja:  2022-04-27 13:19